Styrelse 2022

Ordförande: Eva Gahnström, Ytlings

Sekreterare: Lena Widin, Kvie

Kassör: Bosse Johansson, Dacker

Ledamot: Göran Westergren, Eriks

Ledamot: Anna Wiman, Annexen

Suppleant: Åke Nilsson, Eriks