Styrelse 2015

Ordförande : Peter Bendelin
Kassör: Britt Wolter
Sekreterare: Elisabeth Krusell

Övriga ledamöter:
Johan Ferm

Ulrika Wallin

Sebastian Sirland

Lina Samuelsson