Styrelse 2020

Ordförande : Ingela Åkerlund

Vice ordförande: Johan Ferm

Kassör: Britt Wolter

Sekreterare: Peter Bendelin

Övriga ledamöter:
Kenneth Meijer

Bo Johansson

Sebastian Sirland

Joel Krusenblad

Elias Samuelsson

Leena Johansson