Styrelse 2018

Ordförande : Ingela Åkerlund

Vice ordförande: Peter Bendelin

Kassör: Britt Wolter

Sekreterare: Kenneth Meijer

Övriga ledamöter:
Johan Ferm

Bo Johansson

Sebastian Sirland

Joel Krusenblad