Leva och bo i Bro

Det bodde 458 personer i Bro 2023, vilket är en ökning med 6 personer jämfört med föregående år. Sedan 2011 har befolkningen ökat med 97 personer, en ökning med 27%. Största inflyttningen har skett i det nya villaområdet på Ljungvägen, som ligger på Branden. Nya villor har även byggts vid Åby. Bros fördel, och nackdel, är närheten till Visby. Det innebär att det är lätt att pendla till stan. Äldreboendet Tingsbrogården är största arbetsplatsen. Närmaste matvarubutik finns i Fole, Krampbroboden. Barnen går i förskoleklass-klass 6 i Väskinde och klass 7-9 i Visby. Närmaste förskola finns i Väskinde i anslutning till skolan. Förskola finns även i Fole och det kooperativa Loket i Lokrume. Det går 12 bussturer på vardagar och 6 på helger till Visby och Fårösund. Bussen som går till Väskinde skola är numera en skolskjuts och övriga passagerare får åka med om det finns plats. Sommartid går det 14 turer på vardagar och 9 turer på helger, men ingen tur över Väskinde.

Verka i Bro

Det finns en mjölkproducent, en grisuppfödare, flera grönsaksodlare och ett stort antal hästar. Många betande lamm finns i hagar och på hedmark. Några av de större företagen är Bro Bilskrot och Halner Gård med ekologisk grönsaks- och vallodling samt gårdsbutik. Socknens föreningar verkar inom idrott, hembygdsvård, pensionärsverksamhet, politik och mycket mer.

Upplev Bro

Bro socken är kulturhistoriskt mycket intressant. Det finns lämningar av verksamhet ända från stenålder. Chansen är stor att hitta fornfynd, som till exempel stenyxor, gravar, husgrunder, svärdslipningsstenar, kalkugnar och gamla stenbrott. Broborna är måna om sin historia och läser sedan många år en studiecirkel i hembygdsforskning. Där har man funnit belägg för att de gårdar, som finns i dag fanns redan på medeltiden.