Bredband Bro har extrastämma för val av kassör och komplettering av valberedning.