Leva och bo i Bro

Det bodde 411 personer i Bro 2017, vilket är en ökning med 14 personer. Sedan 2011 har befolkningen ökat med 50 personer, en ökning med 14%. Bros fördel, och nackdel, är närheten till Visby. Det innebär att det är lätt att pendla till stan. Äldreboendet Tingsbrogården är största arbetsplatsen. Närmaste matvarubutik finns i Fole, Krampbroboden. Barnen går i förskoleklass-klass 6 i Väskinde och klass 7-9 i Visby. Närmaste förskola finns i Väskinde i anslutning till skolan. Förskola finns även i Fole och det kooperativa Loket i Lokrume. Det går 11 bussturer på vardagar och 5 på helger till Visby och Fårösund. På vardagar går det två turer till och från Visby om man åker över Väskinde. Sommartid går det 13 turer på vardagar och 7 turer på helger, men ingen tur över Väskinde.

Verka i Bro

Det finns två mjölkproducenter, en grisuppfödare, flera grönsaksodlare och ett stort antal hästar. Några av de större företagen är Bro Bilskrot och Halner Gård med ekologisk grönsaks-, vall- och rapsodling och gårdsbutik. I Broboden kan man köpa plantor, grönsaker, hantverk samt beställa mat till större och mindre kalas. Socknens föreningar verkar inom idrott, hembygdsvård, pensionärsverksamhet, politik och mycket mer.

Upplev Bro

Bro socken är kulturhistoriskt mycket intressant. Det finns lämningar av verksamhet ända från stenålder. Chansen är stor att hitta fornfynd, som till exempel stenyxor, gravar, husgrunder, svärdslipningsstenar, kalkugnar och gamla stenbrott. Broborna är måna om sin historia och läser sedan många år en studiecirkel i hembygdsforskning. Där har man funnit belägg för att de gårdar, som finns i dag fanns redan på medeltiden.